เพราะการซื้อสินค้าOTOPทุกๆ1ชิ้นเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้ทุกครอบครัว